ИЗДАТЕЛСТВА


През есента на 2018 г., 20 години след началото на адвокатската ми кариера, отново взех решение да променя живота си, като променя професията си.
И това не беше случайно. Преди да регистрирам издателство gabriell-e-lit, повече от 25 години бях работила с различни издателства като автор на поезия и проза, понякога като редактор, понякога като оформител на предпечатната подготовка на корици и книги.
Всяко от тези издателства не само реализира книгите ми, но ми даде и възможност да се докосна до процеса на издаване на книги.

Доверете се на опита, който стои зад идеята "Издателство gabriell-e-lit!
Приятно четене!


ИЗДАТЕЛСТВО "СЕЯЧ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВОИЗДАТЕЛСТВО "ЕЛГИ" - РУСЕ
Галерия

на моите проекти