ВРАБЧЕ ВЪРХУ АНТЕНАТА


Стиховете от "Врабче върху антената" излизат като част от сборника с есета и стихове "Реши се ще си свободен" на изд. "Весела Люцканова" през 2001 г. Няколко месеца по-късно тексът на цялата книга е дигитализиран и публикуван в сайта "Словото".
През 2010 г. стиховете са издадени като самостоятелна стихосбирка в електронен вариант от издателство е-Книги а през 2019 са преработени в немерена реч и включени отново във второто, преработено и допълнено електронно издание на "Реши и ще си свободен" на изд. gabriell-e-lit, а през 2021 ще издадем и печатен вариант на книгата.
Сборникът с есета и стихове "Реши се и ще си свободен" е достъпен за свободно четене!


Врабче върху антената  

ГЛУТНИЦА ОТ МЕЧТИ

Хлад повя от
прозореца –
горещият ад
на пустинята.
Кучета плачат
на двора.
Отчаяние?
Умора...

Дъхът на Сахара
отнесе душите ни.
Сухи и мъртви са…
Вслушвам се.
Камъни пукат
в тъмата… Не…
Скарабеи
драскат по тях.

Воят на вятъра
отвя тишината.
Дюни пълзят
като хищници.
Мигат очи –
сухи главни.
Суши ги –
дъхът на Сахара…
Души ги –
глутница от
мечти.


Галерия


Свържете се с мен


моб: (359) 899-27-10-78

Ел. поща:
gabrielle@mail.bg
gabrielazaneva@gmail.com